collage image
Nidrac BV | Pyrietstraat 8 | 1812 SC Alkmaar

ijzersterk NIEUWS

Schiphol Lightwave LED

Na anderhalf jaar ontwikkeling van een nieuwe LED verlichting armatuur zijn wij samen met onze nieuwe klant "Lumotech" van start gegaan aan het project Schiphol. Op dit moment hebben wij de eerste 5000 armaturen geleverd en zullen de komende jaren geheel Schiphol verder voorzien van armaturen.


Skim Protectie

Beveiligingsmaatregelen (Skim-Protectie) voor de behuizing van de bekende grijze betaalautomaat Meer...


Opslagunits Brandgevaarlijke vloeistoffen

Nidrac heeft de oplossing voor de huidige problemen omtrent de verkoop van brandgevaarlijke vloeistoffen in de retailmarkt. Hiervoor hebben wij een opslagunit ontwikkeld waarin alle brandgevaarlijke vloeistoffen volgens Nederlandse wet- en regelgeving, klantvriendelijk en veilig aan de klant gepresenteerd kan worden. Meer...

Duurzaamheid


Bij Nidrac staat duurzaamheid in een hoog vaandel en om dit nader toe te lichten wordt gebruik gemaakt van het welbekende 3 P model; Planet, People, Profit.

Hierbij wordt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijk onderdeel van de dagelijkse bestuursvorming. Nidrac ziet het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als het nastreven van een balans tussen de financieel economische, sociale en ecologische aspecten van de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om een vrijwillige basis, dus verder dan de wet- en regelgeving verplicht!

Natuurlijk scheidt Nidrac zijn veelvuldig soort aan afval; van onder andere RVS tot Aluminium tot Karton tot Plastic, maar dit is niet wat Nidrac ziet als duurzaamheid. Het is juist dat stapje meer doen dan dat wat als vanzelfsprekend wordt gezien.

Vooral op het aspect People profileert Nidrac zich in het kader van het 3 P model. Nidrac heeft een aantal mensen in dienst, die om wat voor reden dan ook, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Nidrac streeft ernaar om deze mensen toch te behouden op de arbeidsmarkt, het een kans geven van deze mensen wordt op grote waarde geacht door Nidrac maar ook door deze mensen zelf. Door ze deze kans te geven treden zij toe tot de arbeidsmarkt maar worden ook als mens sterker in de samenleving.

Ook maakt Nidrac gebruikt van een zogeheten 'groen' transportbedrijf die zich erg bewust is van het maatschappelijk ondernemen. Zij maken gebruik van een zeer jong wagenpark met veelal de schoonste motoren levert zij een belangrijke bijdrage. Op deze manier probeert Nidrac indirect een bijdrage te leveren aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Planet People Profit